van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Stéphane Willemart

Stéphane Willemart

Vennoot

sw@vancutsem.be

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Stéphane Willemart

Stéphane staat al tientallen jaren Belgische en buitenlandse cliënten bij en adviseert hen in zijn verschillende domeinen van expertise, zowel op het vlak van adviesverlening, het opstellen van adviezen, consultaties en contracten als de opvolging van geschillen voor gewone of arbitrale rechtbanken.

Hij heeft een erkende specialisatie in het distributierecht opgebouwd (concessie overeenkomst, agentuur overeekomst, franchise …) waar hij auteur en co-auteur is van verscheidene boeken, artikelen en kronieken van jurisprudentie, hij treedt tevens op als spreker in vele symposia en conferenties gewijd aan deze onderwerpen; hij wordt erkend als een van de beoefenaars die zich speciaal richt op de automobielsector waar hij zich sedert het begin van zijn carrière op concentreert.

In de afgelopen jaren heeft hij zijn gerechtelijke praktijk als plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep van Bergen uitgebreid door deel te nemen aan de activiteiten van de hoven en rechtbanken in een andere hoedanigheid dan deze van een advocaat.