van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons

Vennoot

rm@vancutsem.be
VCard LinkedIn

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons is gespecialiseerd in geschillen en bedrijfrecht.

Hij treedt op wanneer zijn cliënten, hoofdzakelijk bedrijven, in geschillen betrokken zijn die ze niet zelf kunnen oplossen. Hij staat ze ook bij in het raam van onderhandelingen, geeft raad in verband met hun kansen op slagen, en tracht, in samenwerking met de cliënt, het geschil op constructieve en minnelijke wijze op te lossen. Het vermijden van een gerechtelijke procedure blijft steeds het voornaamste oogmerk.

Wanneer een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt te zijn, stelt Roeland de gepaste procedure in, en neemt hij de bijpassende aanvullende maatregelen (bij vb. beslaglegging). Hij zal alle wettige mogelijkheden uitputten in het raam van de gerechtelijke procedure om de belangen van zijn cliënten optimaal te verdedigen.

Roeland heeft een bijzondere ervaring opgedaan inzake :

  • agentuurcontracten en verkoopconcessies;
  • samenwerkingsakkoorden en partnerships tussen ondernemingen;
  • de aansprakelijkheid van bestuurders en conflicten tussen aandeelhouders;
  • de productaansprakelijkheid  en ondernemingscontracten;
  • de aansprakelijkheid van de bankier- ook als kredietverlener;
  • internationale contracten.

Een gunstig vonnis of een minnelijk akkoord is nuttig voorzover de uitvoering ervan afdwingbaar is, en om dit te bewerkstelligen is Roeland ook onderlegd in de bewarende en uitvoerbare maatregelen, evenals inzake de verschillende soorten waarborgen (borgstelling, hypotheken en andere zekerheden).

Zijn ervaring in geschillen en procedures geeft hem een klare kijk op de kwesties die tussen partijen tot een geschil kunnen leiden. Dit maakt dat hij bij de opstelling van contracten reeds anticipeert op eventuele geschillen en in het contract oplossingen opneemt voor het geval deze zich zouden verwezelijken.

Roeland heeft anderzijds ook een bijzondere ervaring in internationaal bedrijfskwesties en grensoverschrijdende geschillen.  Hij heeft een uitgebreid contactennetwerk in vele landen en treedt daarom ook vaak op voor buitenlandse cliënten, of staat Belgische cliënten bij in buitenlandse projecten.  Hij treedt op als single contact point voor Belgische vennootschappen bedrijvig in het buitenland,  maar ook voor buitenlandse bedrijven actief in België, en zorgt voor de coordinatie van de juridische aspecten van hun projecten.

Gerelateerde ervaring