van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Pierre Van Fraeyenhoven

Pierre Van Fraeyenhoven

Vennoot

pvf@vancutsem.be
VCard LinkedIn

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Pierre Van Fraeyenhoven

Pierre Van Fraeyenhoven heeft reeds een ruime ervaring opgebouwd in vennootschapsrecht en handelsrecht, als raadgever en in geschillenbeslechting.

Naast verrichtingen inzake fusies en overnames, private equity en joint-ventures, heeft hij een noemenswaardige ervaring in het bijstaan van bedrijven in de retailsector, die een distributienetwerk wensen opzetten of uitbaten (franchise, agentuur, concessie, enz.) in België of in het buitenland.  Hierbij begeleidt hij zijn cliënten vanaf hun overweging tot de opzetting van zulk een netwerk over te gaan, tot de effectieve tot standbrenging ervan.

Hij vertegenwoordigt ook regelmatig zijn cliënten in gerechtelijke of scheidsrechtelijke procedures in handelsgeschillen, inzake post-overnamehandelingen, investeringen of geschillen tussen aandeelhouders.

Hij treedt op voor cliënten uit verschillende sectoren zoals de automobielsector, de modeïndustrie of de hotelsector.

Voor hij het kantoor van Cutsem Wittamer, Marnef & Partners vervoegde,werkte Pierre Van Fraeyenhoven in een groot internationaal kantoor en tevens in Parijs.