van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Pierre Beyens

Pierre Beyens

Vennoot

pb@vancutsem.be
VCard

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Pierre Beyens

Pierre Beyens heeft meer dan 25 jaar ervaring in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, handelsrecht en arbeidsrecht.

Pierre kan o.m. bogen op een lange ervaring inzake burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van professionelen (geneesheren en andere vrije beroepen, professionelen uit de bouwsector…), evenals op het gebied van arbeidsongevallen en inzake raming van lichamelijke schade.

Hij adviseert en vertegenwoordigt verzekeringsmaatschappijen, verzekerde bedrijven en particulieren.

In handelsrecht staat Pierre zijn cliënten dagelijks bij (KMO’s, Belgische en buitenlandse ondernemingen.) In dit kader heeft hij een bijzondere expertise en ervaring uitgebouwd inzake handelsovereenkomsten (verkoop, handelshuur, partnership), en in kwesties m.b.t. commerciële praktijken.

In sociaal recht geeft Pierre raad aan zijn bedrijfs- en privécliënteel inzake arbeidsrecht (herstructurering, opzegging van arbeidscontracten, geschillen…) en sociale zekerheid.

Pierre is advocaat bij de Balie van Brussel sedert 1987.

In 1998 sloot hij zich als vennoot aan bij “van Cutsem-Wittamer-Marnef &Partners”.