van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Jean-Pierre van Cutsem

Jean-Pierre van Cutsem

Of Counsel

jpvc@vancutsem.be
VCard

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Jean-Pierre van Cutsem

Jean-Pierre heeft in 1977 het kantoor "van Cutsem,Wittamer et associés" opgericht.

Beroepsactiviteiten

Hij was lid van de Raad van de Orde en heeft zijn carrière toegespitst op internationale activiteiten.

Zo was hij medestichter van de AEA, Association Européenne des Avocats, waarvan hij voorzitter is geweest, en waarvan hij nog steeds bestuurder en erevoorzitter is. Hij was eerst voorzitter van het netwerk “International Grouping of Lawyers (IGL), vervolgens bestuurder en secretaris-generaal van het netwerk “Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers” (IGAL), en nadien voorzitter van de commissie internationale relaties van de Franse Orde van de advocaten van de Balie van Brussel.

Academische functies

Na eerst kortstondig assistent in indirecte fiscaliteit geweest te zijn (UCL), heeft Jean-Pierre gedurende vele jaren Indirecte fiscaliteit en internationaal handelsrecht gedoceerd aan de EPHEC, École Pratique des Hautes Études Commerciales, om zich nadien toe te leggen op de vorming van jonge advocaten (CAPA).

Heden legt hij zich voornamelijk toe op het distributierecht en arbitrage.

Meer dan 50 jaren werkzaam, heeft Jean-Pierre een ruime ervaring in alle materies en sectoren van de distributie, waarin hij zijn Belgische en internationale cliënten bijstaat, in hun hoedanigheid van verkoper, koper, handelsagent of opdrachtgever, franchisegever of -nemer, verkoopconcessiegever of -nemer.

De verrichtingen in dewelke hij regelmatig optreedt, zijn de volgende :

Onderhandelingen en afsluiten van een verkoop of aankoopovereenkomst, overeenkomst van handelsvertegenwoordiging, franchise of verkoopconcessie.

De oprichting van netwerken en hun bescherming

De minnelijke, gerechtelijke of arbitrale oplossing van geschillen, met name in geval van verbreking van bovengenoemde contracten.

Daarenboven zetelt Jean-Pierre reeds meer dan dertig jaar in scheidsgerechten, als enig arbiter, of als voorzitter of assessor in scheidscolleges in het raam van nationale en internationale handelsgeschillen.

Deze ervaring staat hem toe op efficiënte wijze op te treden voor zijn cliënten als advocaat indien deze in scheidsrechtelijke procedures verwikkeld zijn.

Gerelateerde ervaring

Distributie van voedingssuplementen

Wij hebben een Franse producent van voedingssuplementen bijgestaan in het raam van een geschil met zijn Belgische concessiehouder voor de Benelux- en de US-markt....

Lire plus