van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Jan Cuypers

Jan Cuypers

Vennoot

jc@vancutsem.be
VCard

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Jan Cuypers

Jan Cuypers heeft zich van bij de aanvang van zijn activiteit gespecialiseerd in verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en verkeersrecht.

In deze materies treedt hij voornamelijk op voor rekening van verzekeringsmaatschappijen in het raam van de verdediging van hun burgerrechtelijke belangen.

Hij adviseert eveneens verzekerden en verdedigt hun belangen in het raam van procedures inzake aansprakelijkheidskwesties en meer technische aangelegenheden.

Hij wordt dikwijls uitgenodigd om lezingen te geven in het raam van opleidingen van dossierbeheerders van verzekeringsmaatschappijen en voor verenigingen in de verzekeringssector, in verband met specifieke problematieken inzake verzekeringen en aansprakelijkheid.

In zijn praktijk behandelt Jan tevens diverse aspecten van het handelsrecht.   Met een specifieke opleiding in handels- en economisch recht, staat hij zijn cliënteel bij, kleine, middelgrote tot grote ondernemingen, met raadgeving, in onderhandelingen en in gerechtelijke procedures.  Steeds trachtend minnelijke regelingen tot stand te brengen, om in de mate van het mogelijke onnodige procedures te vermijden.