van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Benjamin Haberkorn

Benjamin Haberkorn

Vennoot

benjamin.haberkorn@vancutsem.be
VCard

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Benjamin Haberkorn

In zijn praktijk legt Benjamin Haberkorn zich hoofdzakelijk toe op het vennootschapsrecht, fusies en overnames, en "private equity"-verrichtingen.

Benjamin heeft een ruime ervaring in fusies en overnames (M&A), in het raam waarvan hij cliënten, hetzij kopers, verkopers of investeerders, bijstaat en adviseert in de procedure van onderhandeling en structurering, evenals in de opstelling van de juridische documenten.

Hij treedt regelmatig op in de volgende soort zaken :

  • overnames of verkopen van bedrijven;
  • de overdracht van activa;
  • het nemen van minderheids- of meerderheidsaandelen in het bedrijfskapitaal voor rekening van privé-investeerders of investeringsfondsen;
  • management buy-outs.

Benjamin adviseert een gevarieerd Belgisch en buitenlands cliënteel, van investeringsfondsen, privé-investeerders, internationale concerns (via hun dochteronderneming of bijkantoor in België) en KMO’s in vele sectoren van het bedrijfsleven, en in het bijzonder in de sectoren clean-tech, biotechnologie, life sciences, voedingsmiddelen, digital media en internet.

Naast fusies en overnames, komt hij ook vaak tussen in de volgende soort zaken :

  • de oprichting van joint-ventures, in België en in het buitenland;
  • de onderhandeling en opstelling van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • de herstructurering van vennootschappen;
  • de structurering van start-ups.

Vooraleer hij het kantoor van Cutsem Wittamer Marnef & Partners vervoegde, werkte hij in internationale kantoren in Chicago, New York en Brussel, zodat zijn praktijk uitgebouwd werd zowel in België als op internationaal vlak,  in het raam van grensoverschrijdende verrichtingen.

Gerelateerde ervaring

Overdracht B&C groep

Wij hebben de verkopers bijgestaan in het raam van de overdracht van de B&C groep aan het Amerikaans investeringsfonds Great Point Partners (“GPP”). De...

Lire plus