van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Ariane Destrycker

Ariane Destrycker

Vennoot

ads@vancutsem.be

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Ariane Destrycker

Sinds meer dan 35 jaar adviseert Ariane Belgische en internationale cliënten in algemene commerciële aangelegenheden alsook in complexe contractuele aangelegenheden en het opstellen van alle soorten commerciële overeenkomsten (verkoop, huur, distributie, agentuurovereenkomsten, franchise, commerciële samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, nationale en internationale overeenkomsten, garantieovereenkomsten, enz.)

Zij heeft een solide ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissenrecht, gaande van het sluiten van overeenkomsten, de uitvoering en handhaving van contractuele verplichtingen tot de beëindiging van overeenkomsten en verschillende soorten aansprakelijkheden en schadeclaims. Zij staat haar cliënten bij in de ontwikkeling van complexe netwerken en distributiestrategieën aangepast aan hun specifieke behoeften en in overeenstemming met de nationale regels en de Europese wetgeving, en dit voor allerlei sectoren (automobiel, fashion, speelgoed, voeding, meubilair, medische en paramedische apparatuur, …).

Ariane behandelt alle soorten geschillen voor de Belgische rechtbanken en arbitrale rechtbanken, en is eveneens reeds opgetreden voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Haar praktijk inzake handelsrecht en distributierecht geniet een ruime erkenning in de markt en zij wordt dan ook gevraagd als spreker aan universiteiten, aan de balies en in verschillende beroepsorganisaties.