van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Alain Vanderstraeten

Alain Vanderstraeten

Vennoot

avn@vancutsem.be
VCard

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Alain Vanderstraeten

De praktijk van Alain Verstraeten is gericht op de vennootschapsbelasting, internationale fiscaliteit en de fiscale aspecten van herstructureringen, fusies en overnames van bedrijven. Hij behandelt ook zaken betreffende personenbelasting en indirecte fiscaliteit.

Alain begon zijn carrière in 1991 in de belastingadministratie waar hij werkzaam was in vennootschapsbelastingcontrole en op de dienst Bijzondere Belastingsinspectie.  In 1998 vervoegde hij het kantoor Arthur Andersen in de afdeling Corporate tax. Vervolgens was hij Executive Director bij KPMG, in het departement International Corporate tax, tot hij in 2011 het kantoor van Cutsem, Wittamer, Marnef & Partners vervoegde.

Alain adviseert Belgische en buitenlandse cliënten.  Hij staat zowel financiële directeurs van internationale holdings als Belgische ondernemers bij in de fiscale aspecten van de verrichtingen die zij overwegen.

Buiten fiscale geschillen in de brede zin, en omwille van zijn beroepservaring bij de belastingadministratie, wordt in het bijzonder op Alain beroep gedaan om cliënten bij te staan in belastingcontroles en procedures inzake geschillen met de belastingadministratie.