van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Marie-Pierre Donéa

Marie-Pierre Donéa

Vennoot

mpd@vancutsem.be
VCard LinkedIn

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Marie-Pierre Donéa

Marie-Pierre Donéa staat haar cliënten dagelijks bij inzake directe of indirecte belastingen.

Marie-Pierre begon haar carrière als Inspecteur van de belastingadministratie (afdeling BTW).

Zij sloot aan bij de Balie van Brussel in 2001 en is vennoot van het kantoor van Cutsem, Wittamer, Marnef & Partners sedert 2013.

Zij staat haar cliënten dagelijks bij inzake directe of indirecte belastingen.  Zij treedt op als preventieve en strategische raadgever van particulieren en bedrijven.  Zij staat families bij in het raam van vermogens- en successieplanning en bedrijfsleiders in het raam van de optimisering van hun privé-vermogen. Zij begeleidt evenals bedrijven bij bijzondere verrichtingen of in permanente monitoringsopdrachten.

Marie-Pierre staat ook belastingplichtigen bij in belastingcontroles, waarbij zij hun belangen verdedigt en indien nodig, de gerechtelijke procedure zal voeren, maar zij zal in de mate van het mogelijke steeds de minnelijke regeling van geschillen verkiezen.

Zij wordt regelmatig door overheidsdiensten geraadpleegd, meer bepaald gemeentelijke en regionale diensten, in het raam van wetgevend werk.  Zo heeft zij meegewerkt aan de opstelling van vele teksten inzake successie- en registratierechten.  Zij treedt ook op voor overheidsdiensten voor het Grondwettelijk Hof in het raam van beroepen tot nietigverklaring of prejudiciële vragen.

Zij wordt vaak uitgenodigd als spreker op symposia en conferenties.  Tenslotte is zij auteur van vele publicaties en is zij lid van het redactiecomité van de Revue de Fiscalité Régionale et Locale.  Geboeid door het onderwijs, is zij hoogleraar Personenbelasting aan de ICHEC.

Gerelateerde ervaring