van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Laurent Tainmont

Laurent Tainmont

Vennoot

lt@vancutsem.be
VCard

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Laurent Tainmont

Laurent is ingeschreven aan de Balie van Brussel sedert 1994. Hij is een erkende specialist in fiscaal recht en vennoot van het advokatenkantoor "van Cutsem, Wittamer, Marnef & Partners", waar het het departement "Tax" oprichtte bij zijn aankomst in januari 2008.

Zijn praktijk beslaat alle takken van het fiscaal recht. Zijn expertise is voornamelijk toegespitst op indirecte belastingen.

Zijn cliënten zijn Belgische en buitenlandse vennootschappen, VZW’s, particulieren en overheidsdiensten. Hij is luisterbereid, en zijn oogmerk zal steeds zijn de noden en belangen van de cliënt te herkennen vooraleer de strategie en de middelen te bepalen om het gewenste doel te bereiken.

Zo staat hij dagelijks zijn cliënten bij (raadgeving, audit, onderhandelen van beslissingen in individuele gevallen met de belastingadministratie, enz.),en begeleidt hij hen in de ontwikkeling van hun bedrijf (tot stand brengen van structuren, fiscale optimisatie, strategisch advies, enz.). Hij vertegenwoordigt zijn cliënten ook in administratieve geschillen o.a. inzake belastingcontroles waarbij steeds de voorkeur gegeven wordt aan de onderhandeling van een minnelijke schikking met de belastingadministratie, en eventueel in gerechtelijke procedures.

Laurent bouwde eveneens een expertise op inzake de onderhandeling van individuele of sectoriële akkoorden. Hij wordt eveneens regelmatig geraadpleegd door overheidsdiensten (BTW, lokale belastingen, enz.)

Hij bekleed diverse academische functies in verband met zijn specialisatie. Verder is hij auteur van verscheidene werken en vele artikelen in fiscale materies. Tenslotte wordt hij regelmatig uitgenodigd als spreker op symposia en conferenties.

Andere spécialisten