van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Eric Louis

Eric Louis

Vennoot

el@vancutsem.be

van Cutsem Wittamer Marnef & Partners​ Eric Louis

Eric Louis is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, Belgische en internationale verenigingen en vzw’s alsook in ondernemingsrecht.

Hij heeft een uitgebreide ervaring in M&A transacties (verkoop en aankoop van vennootschappen, overdracht van handelsfonds, enz.), aandeelhoudersovereenkomsten en -geschillen, alsook herstructureringen van ondernemingen.

Hij is eveneens actief inzake gerechtelijke reorganisaties (WCO-procedure).