Client seminar

Legal breakfast van Mter Olivier d’Ursel - 16 mei 2017

“De Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens zal op 25 mei 2018 in werking treden : wat moeten wij doen tot mei 2018 ?”