Cassatie – Personenbelasting

Wij traden met succes op voor het Hof van Cassatie, voor een echtpaar belastingplichtigen die een huiszoeking hadden ondergaan waarbij de mensenrechten geschonden werden en ten gevolge waarvan zij zwaar belast werden. Het fiscale team werd geleid door Marie-Pierre Donéa (september 2016).