Arbeidsreglement en andere sociale documenten

Wij hebben een groot farmaceutisch bedrijf bijgestaan in het in overeenstemming brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen, van de sociale documenten gangbaar in de onderneming zoals het arbeidsreglement, car policy, groepsverzekering, enz.) Het team werd door Bertrand Wittamer geleid.