Sociale verkiezingen 2016

Wij verdedigden de belangen van een belangrijke toerismeorganisatie die door de ABVV er ten onrechte van verdacht werd, met andere actoren uit de sector sociaal toerisme een technische uitbatingseenheid te vormen, hetgeen deze organisatie zou verplicht hebben tot het houden van sociale verkiezingen. Het team werd door Bertrand Wittamer geleid.